Resurse Umane, Registratura si arhiva

Starea Civila, Relatii Publice, Consiliere si Informare Cetateni

Fond Funciar, Registru Agricol si Cadastru

Asistenta Sociala si Autoritatea Tutelara

Buget – Contabilitate

Taxe si Impozite Locale

Achizitii Publice si Valorificarea Patrimoniu

Protectia Civila si Situatii de Urgenta

Juridic

Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Administrativ Serviciul de Gospodarire Comunala

Biblioteca si Camin Cultural

Autoritatea Tutelara

Cadastru

Asistenta Sociala