Primar

Viceprimar

Secretar

Functionari Publici – declaratii de avere si interese

ORGANIGRAMA

Regulament de Organizare și Funcționare(R.O.F.) I. L. Caragiale

Regulament de Ordine Interna (R.O.I.) I.L. Caragiale

Codul etic si de integritate al functionarilor publici si personalul contractual

Consilier etic

Dispozitie desemnare persoana responsabila cu aplicarea Legii 5442001

Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020

Dispozitie desemnare persoana responsabila cu implementarea SNA

Strategia Nationala Anticoruptie 2012-2015

Dispozitie constituire grup de lucru anticoruptie 2012-2015