Resurse Umane, Registratura si arhiva

Starea Civila, Relatii Publice, Consiliere si Informare Cetateni

Fond Funciar, Registru Agricol si Cadastru

Asistenta Sociala si Autoritatea Tutelara

Buget – Contabilitate

CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI FUNCTIONARE 31.12.2020

CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI DEZVOLTARE LA 31.12.2020

CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI FUNCTIONARE LA 31.12.2020

CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI LA 31.12.2020

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL LA 31.12.2020

ANEXELE 19 SI 27 CHELTUIELI FEN POSTADERARE 31.12.2020

BILANT 31.12.2020

CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI 31.12.2020

CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI DEZVOLTARE LA 31.12.2020

DETALIEREA CHELTUIELILOR 31.12.2020

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA LA 31.12.2020

FLUX DE TREZORERIE 31.12.2020

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2020

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE LA 31.12.2020

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2020

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2020

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE SI NEAMORTIZABILE 31.12.2020

PROIECT BUGET 2021 SI ESTIMARI 2022-2024

Taxe si Impozite Locale

Achizitii Publice si Valorificarea Patrimoniu

Protectia Civila si Situatii de Urgenta

Juridic

Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Administrativ Serviciul de Gospodarire Comunala

Biblioteca si Camin Cultural

Autoritatea Tutelara

Cadastru

Asistenta Sociala