• Componenţă
• Regulament de Organizare și Funcționare (ROF)
• Declaraţii de avere
• Declaraţii de interese
• Comisii de specialitate
• Hotarâri de consiliu
• Convocator şedinţe
• Procesele Verbale şedinţe
• Rapoarte activitate consilieri
• Rapoartele comisii de specialitate
• Proiecte supuse dezbaterii publice

Transparenta Decizionala
• Legea nr 52/2003
• Raport de implementare legea 52/2003 pentru anul 2016